Klavertje vier! Vier krachtlijnen die het appartementsrecht moeten verbeteren

Een groot deel van de bevolking woont in een appartementsgebouw of heeft er één als tweede verblijf. Het is dus niet onlogisch dat de regelgeving inzake appartementsmede-eigendom vele onder ons raakt. De appartementswet van 30 juni 1994 (artikelen 577-3 e.v. Burgerlijk Wetboek) kreeg met de wet van 2 juni 2010 reeds een grondige update, maar [...]

Klavertje vier! Vier krachtlijnen die het appartementsrecht moeten verbeteren 2018-06-14T22:00:27+00:00

Nieuw boek handelshuur verschenen

Naar aanleiding van twee succesvolle studienamiddagen te Brugge (16 mei) en Antwerpen (25 mei) is het verslagboek onder leiding van Professor Carette verschenen waarin de laatste stand van zaken en knelpunten worden besproken inzake handelshuur. Naast professor Carette (met bijdrage over het toepassingsgebied), spraken op de studienamiddagen ook Mr. Joris Lagey en Mr. Wannes Buelens [...]

Nieuw boek handelshuur verschenen 2018-06-12T13:26:35+00:00

Toekomstmuziek: 5 jaar vrijstelling van onroerende voorheffing voor verbouwingen aan winkelpand

Op de ministerraad van 22 december 2017 besloot de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring te hechten aan het voorontwerp van decreet over de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen. Het betreft een aantal rationaliseringsmaatregelen in verschillende domeinen met het oog op de aanpassing van fiscale gunstmaatregelen op basis van hun effectiviteit en hun maatschappelijke noodzaak. Een bijzondere [...]

Toekomstmuziek: 5 jaar vrijstelling van onroerende voorheffing voor verbouwingen aan winkelpand 2018-01-04T13:51:46+00:00

Codextrein bekrachtigd door de Vlaamse Regering

Op 8 december 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering de zogenaamde “Codextrein”, oftewel het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Op 29 november 2017 werd het ontwerpdecreet aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1348010). Het is nu wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. [...]

Codextrein bekrachtigd door de Vlaamse Regering 2017-12-19T11:23:54+00:00

Omzendbrief over de gevolgen van de prijsstijgingen en de voorraadtekorten van pur-en pirisolatiematerialen.

Op 22 september 2017 is de omzendbrief over de gevolgen van de prijsstijgingen en de voorraadtekorten van pur-en pirisolatiematerialen afgekondigd. Deze omzendbrief is van toepassing op de overheidsopdrachten die de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest gunnen, alsook op de overheidsopdrachten die het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap subsidiëren. Dit evenwel met uitzondering van de [...]

Omzendbrief over de gevolgen van de prijsstijgingen en de voorraadtekorten van pur-en pirisolatiematerialen. 2017-09-27T17:37:40+00:00

Artikel in vastgoedflitsen over aandachtspunten bij commercieel vastgoed

Prof. dr. mr. Nicolas Carette schreef samen met Benoit Stockman (Retail Estates) een bijdrage in Vastgoedflitsen van 15 september, getiteld: “Commercieel vastgoed. Waarop letten bij verkoop en verhuur?”. Daarin wordt ingegaan op enkele aandachtspunten voor makelaars bij bemiddeling inzake commercieel vastgoed. Voor meer informatie over dit onderwerp: nicolas.carette@eqtr.be

Artikel in vastgoedflitsen over aandachtspunten bij commercieel vastgoed 2017-09-27T08:16:45+00:00

Equator verzorgt twee bijdragen in het Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017

Prof. Dr. Mr. Steven Van Garsse en Mr. Simon Verhoeven hebben beiden een bijdrage verzorgd in de jubileumeditie van het Jaarboek Overheidsopdrachten. Het jaarboek bestaat vandaag tien jaar. Steven Van Garsse heeft een artikel geschreven over de verplichting inzake overheidsopdrachten om energie-efficiënte aankopen te doen. Omdat deze verplichting blijkbaar minder bekend lijkt in de praktijk [...]

Equator verzorgt twee bijdragen in het Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017 2017-09-01T17:44:29+00:00

Artikel 57 van de Concessiewet nu al gewijzigd

Op 11 augustus 2017 is de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U treft de wet hier. Deze wet bevat ook een wijziging aan artikel 57 van de Concessiewet van 17 juni 2016. Deze bepaling machtigt de Koning om de [...]

Artikel 57 van de Concessiewet nu al gewijzigd 2017-08-16T14:43:54+00:00