Over ons 2017-08-16T14:35:31+00:00

Met een link naar de “Equator principles” (richtlijnen om in het kader van grootschalige projectfinanciering milieu- en sociale risico’s te beheersen), symboliseert de naam van het kantoor de convergentie en complementariteit tussen het publiek recht en het privaatrecht, waarbij het kantoor, zoals de equator of evenaar, het referentiepunt vormt.

Equator is een kantoor met specialisaties in het publiek recht en het privaatrecht én een unieke wisselwerking tussen beide. Leden van het team zijn professor in die domeinen aan Vlaamse Universiteiten.

Wij hebben in het bijzonder een unieke expertise  inzake publiek en privaat vastgoed, alle aspecten van gebieds- en projectontwikkeling, bouwrecht, Publiek Private Samenwerking (PPS), concessies, overheidsopdrachten, zakenrecht (bv. erfpacht, opstal, appartementsrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden), contractenrecht (bv. huur, koop, leasing, lastgeving, aanneming), administratief recht, gemeenterecht en aansprakelijkheidsrecht.

Op basis van een uitzonderlijke ervaring en mede gesteund op academisch onderzoek en onderwijs biedt Equator diensten op topniveau, voor alle facetten van bijstand en vertegenwoordiging, zoals advisering, onderhandelingen, opstellen van contracten, begeleiding van overdrachten en transacties, gerechtelijke procedures en arbitrage.

Equator onderscheidt zich onder meer door een geïntegreerde en caleidoscopische aanpak, waarbij ervaringen, expertises en talenten worden samengebracht en versterkt. Daardoor kunnen ook de meest complexe dossiers grondig en tegelijk efficiënt, pragmatisch en doeltreffend worden behartigd, geheel op maat van de cliënt.

Equator adviseert, begeleidt en vertegenwoordigt zowel nationale als internationale overheden, private en publiekrechtelijke ondernemingen en particulieren.