Het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht spelen een grote rol wanneer u met een schadegeval geconfronteerd wordt. Wij verlenen advies en bijstand aan particulieren, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, ondernemingen en overheden. Onze advocaten kunnen terugvallen op een jarenlange ervaring en een grote expertise. Wij behandelen alle aspecten van het contractuele- en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, onder meer inzake bouw- en aannemingscontentieux, huur en koop, productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor dieren, zaken en aangestelden, en allerhande verzekeringsgeschillen (omvang van dekking, uitsluiting, regres, verhaal) in allerlei verzekeringscontracten (BA-uitbating, ABR, tienjarige aansprakelijkheid, ‘familiale’, brand, WAM, …). Wij bieden onze cliënten ook proactief advies bij het afsluiten van hun verzekeringspolissen en op verzoek voeren wij graag een audit uit van uw lopende verzekeringscontracten.