Het recht waarbij een notaris aan te pas komt, wordt ook wel eens het notarieel recht genoemd. Dit rechtsdomein vormt in de praktijk dan ook een belangrijk onderdeel van het privaatrecht. EQUATOR ADVOCATEN kan u bijstaan en begeleiden inzake dossiers met betrekking tot het notarieel recht.

Een in de praktijk belangrijk en veel voorkomend onderdeel van het notarieel recht betreffen de juridische regels inzake de aan- en verkoop van (onroerende goederen). Kopen en verkopen is vaak een belangrijke stap waar er diverse aspecten van het recht (zakelijke rechten, stedenbouw, ruimtelijke ordening,…) aan bod komen. Het is dan ook aangewezen u hierbij te laten begeleiden en te alten adviseren door een advocaat met kennis van zaken.

EQUATOR beschikt hierbij over een uitgebreide ervaring en kennis. Zo heeft een teamlid van EQUATOR de bijkomende opleiding notariaat gevolgd, dit teneinde het cliënteel van Equator nog beter te kunnen bijstaan. Tevens is prof. Nicolas Carette lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie voor het Belgisch Notariaat.

Hierdoor kan EQUATOR u onder andere bijstaan bij:

  • onderhandelingen
  • geschillenbeslechting inzake koop/verkoop van onroerend goed
  • begeleiding bij (wederzijdse) aankoop- en/of verkoopbeloftes
  • begeleiding bij onderhandse verkoopovereenkomsten

Voor al deze onderwerpen heeft EQUATOR de juiste kennis en expertise in huis om u vakkundig te adviseren, te begeleiden of te vertegenwoordigen.