Het team van EQUATOR ADVOCATEN kan u daarnaast bijstaan in alle aspecten van het ondernemingsrecht. Hierbij behandelt zij zowel B2B alsook B2C dossiers.

Het is immers noodzakelijk dat alle afspraken die u met uw contractspartner wenst overeen te komen op een juridische correcte wijze wordt vastgelegd, zodat hierover later geen enkele (dan wel zo weinig mogelijk) discussie meer kan ontstaan. Het team van EQUATOR kan u dan ook begeleiden en adviseren zowel in de precontractuele fase alsook bij de uitvoering van de overeenkomst.

Equator kan hierbij genieten over een jarenlange kennis en ervaring, waarbij zij zowel grote als middelgrote ondernemingen alsook particulieren heeft bijgestaan in diverse dossiers.

Zo adviseert en begeleidt Equator onder andere in dossiers inzake:

  • opstellen en nazicht van de handelscontracten
  • advisering inzake het opstellen van de algemene voorwaarden
  • begeleiding en advisering inzake oneerlijke marktpraktijken en consumenten
  • invordering achterstallige facturen
  • geschillenbeslechting

Tevens kan EQUATOR u begeleiden inzake de implementatie van de Data Protection Regulation (GDPR).