EQUATOR ADVOCATEN heeft zeer veel kennis en ervaring in alle aspecten van projectontwikkeling.

Ons team verleent op regelmatige basis bijstand en advies aan bouwheren, grondeigenaars, projectontwikkelaars en vastgoedinvesteerders, en heeft daarbij een doorgedreven ervaring opgebouwd in het uitwerken en uittekenen van complexe vastgoedprojecten. EQUATOR combineert daarbij een grondige juridische kennis met een praktische en pragmatische kijk op het project.

EQUATOR ADVOCATEN kan onder andere bijstand verlenen bij het uittekenen en uitwerken van de meest geschikte zakenrechtelijke constructie voor een specifiek project. Daarbij kan het team alle noodzakelijke overeenkomsten opstellen/nakijken (o.a. opstalovereenkomsten, erfpachtovereenkomsten, wederzijdse optie-overeenkomsten, basisaktes,…).

EQUATOR kan ook advies verlenen over projectfinanciering en kan u bijstaan bij de onderhandelingen in het kader van het verwerven van vastgoed.
Daarnaast heeft ons team ook alles in huis om u te adviseren / bij te staan in procedures m.b.t. bouwrecht. Regelmatig doen zich in bouwprojecten immers conflictsituaties voor, zoals conflicten tussen bouwheren, aannemers, architecten, buren,… EQUATOR heeft een zeer ruime ervaring in het voeren van procedures voor de burgerlijke hoven en rechtbanken omtrent bouwgebreken, aansprakelijkheid van aannemers en architecten, burenhinder tijdens bouwwerkzaamheden, de toepassing van de Wet Breyne, etc.).