De overheid intervenieert op heden alsmaar meer in economische aangelegenheden. In materies zoals het energierecht, het telecomrecht, het spoorvervoer en de nutssectoren is er een stijgende mate aan overheidsregulering en markttoezicht. Bovendien is de rol van overheidsbedrijven op de markt niet meer te onderschatten. Private economische actoren zien zich geconfronteerd met een steeds snellere evolutie van de tussenkomst van de overheid op de markt.

Anderzijds is de versterking van de mededinging door de Europese regelgeving een niet te onderschatten factor in de verhouding tussen overheden en de markt.
Equator advocaten heeft een ruime expertise in het economisch bestuursrecht. Zo adviseerde het team van Equator Advocaten reeds verschillende publieke en private actoren betreffende overheidsopdrachten, overheidsovereenkomsten en de rol van overheidsbedrijven. Ook inzake het begrotingstoezicht door Europese en nationale instanties beschikt Equator advocaten over een unieke expertise. Tevens begeleidden wij reeds cliënten bij procedures met diverse marktregulatoren voor rechtscolleges zoals de Raad van State en het Marktenhof.