Bij de realisatie van grote infrastructuurprojecten en projecten inzake stads- en gebiedsontwikkeling is Publiek-Private Samenwerking (PPS) evident niet meer weg te denken. PPS is in wezen een koepelbegrip dat verscheidene soorten van langdurige samenwerkingsvormen tussen ondernemingen en besturen omvat waarbij een vaak omvangrijk en complex project wordt gerealiseerd met als idee om een win-win situatie te verkrijgen en andere voordelen die men niet direct kan realiseren bij klassieke overheidsopdrachten.

Concessies zijn, net zoals overheidsopdrachten, overeenkomsten met de overheid, maar hebben een geheel eigen voorwerp. Het is ook een begrip dat verschillende ladingen denkt (domeinconcessies, concessies voor diensten, concessies voor werken).

EQUATOR ADVOCATEN kan opdrachtgevers bijstaan bij het structureren van PPS-projecten en haar ondersteunen bij de aanbesteding in alle facetten. Eveneens kan EQUATOR geïnteresseerde consortia bijstaan en adviseren indien zij wensen in te schrijven op een PPS-project. EQUATOR heeft ruime ervaring in het opstellen van contracten voor dergelijke complexe en omvangrijke projecten (DB, DBF, DBFM, DBFMO, contracten inzake stads- en gebiedsontwikkeling, ESCO, enz.).

Eveneens kan EQUATOR de nodige juridische bijstand verlenen bij de uitvoering van een dergelijk complex project, ook bij geschillen (al dan niet voor de rechtbank). EQUATOR verleent in deze sector zowel advies, alsook reviewt zij ontwerpen van brieven/ingebrekestellingen, stelt zij uitvoeringsovereenkomsten/dadingen/bijakten enz. op en vertegenwoordigt zij zo nodig de cliënt voor de rechtbank.

Hetzelfde geldt ook wat betreft de concessies voor werken en diensten. Wat betreft de domeinconcessies verwijzen we verder naar “Domeingoederenrecht”.