EQUATOR ADVOCATEN is zeer gespecialiseerd in huurrecht, en dit zowel in dossiers met betrekking tot het gemene huurrecht, woninghuur, alsook handelshuur. Hierbij beschikt EQUATOR over een jarenlange kennis en ervaring, waarbij het cliënteel zowel bestaat uit huurders en verhuurders.

Gelet op de complexe regelgeving, waarbij elk huurregime zijn eigen specifieke regels heeft, is het van belang om u hierbij te laten begeleiden en te laten adviseren.

EQUATOR kan u hierbij bijstaan inzake alle aspecten van het huurrecht, zoals onder meer:

  • opstellen en nazicht van de huurovereenkomst, alsook van een bezetting ter bede
  • bijstand en advisering inzake achterstallige huurgelden, huurschade, vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst,…
  • aanvraag en weigering inzake huurhernieuwing,
  • bijstand inzake procedures voor de Vrederechter