Het verzekeringsrecht vormt één van de kernpunten niet alleen van het leven, maar ook van het ondernemen. Een verzekering beschermt namelijk tegen een welbepaald risico. Equator beschikt over een gespecialiseerd team welke u kan bijstaan in het lokaliseren van dergelijke risico’s, deze te benoemen en ook hoe deze efficiënt te verzekeren. Ter preventie van deze risico’s kan Equator bijstand verlenen bij het afsluiten van een op maat gemaakte polis, te adviseren welke risico’s (verplicht) dienen te worden verzekerd. Ook biedt Equator de mogelijkheid zowel voor verzekeraars als verzekeringnemers om de compliance van de polis af te toetsen met de vigerende (verplichtende) regelgeving.

Een goede samenwerking en een goede communicatie zijn in deze dossiers niet onbelangrijk. Zowel in kleine als in grote dossiers is een afstemming over de eigenlijke kenmerken van een polis essentieel. Duidelijke afspraken over wie en over wat er door de verzekeringspolis gedekt wordt, kan namelijk vele discussies achteraf vermijden.

Ook na het realiseren van het risico staat het team van Equator voor u klaar. Het team heeft een uitgebreide ervaring in het bijstaan van cliënten in de meest complexe schadedossiers. Equator kan bijstand verlenen van het begin tot het einde, waarbij er een efficiënte, maar pragmatische, aanpak wordt verkozen, steeds in functie van de belangen van de cliënt. Niet zelden zal dit dan ook resulteren in een buitengerechtelijke oplossing, waarbij er onder meer wordt gedacht aan arbitrage.

Aangezien het verzekeringsrecht ook nauw aansluit bij andere rechtsdomeinen die Equator behandelt, heeft Equator dan ook een uitgebreide expertise in de specifieke bouwverzekeringen: ABR-verzekeringen (Alle Bouwplaats Risico’), de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (o.m. BA Uitbating, tienjarige aansprakelijkheidsverzekeringen, IDI, …).