In het privaat vastgoedrecht verleent EQUATOR ADVOCATEN bijstand en advies bij allerhande vastgoedtransacties, gaande van koop-verkoop, tot het vestigen van zakelijke rechten (opstal, erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden,…), tot huur (zowel woninghuur, handelshuur, als gemeenrechtelijke huurovereenkomsten), pacht, bezetting ter bede, etc.

Ons team kan u bijstand verlenen bij het opmaken van de juiste en nodige contracten, en kan u advies verlenen of bijstand bij procedures wanneer overeenkomsten niet worden nageleefd.

Wanneer uw privaat vastgoed wordt onteigend, of wanneer er eigendomsbeperkingen/belastingen op uw vastgoed worden opgelegd door de overheid, kan u eveneens terecht voor advies en bijstand bij EQUATOR ADVOCATEN. Ons team voert onder andere regelmatig procedures tegen onterecht opgelegde leegstands- en verwaarlozingsheffingen, verkrottingsheffingen, etc.

Ook inzake appartementsmede-eigendom heeft EQUATOR ADVOCATEN een zeer doorgedreven expertise opgebouwd. EQUATOR verleent advies bij het opstellen van basisaktes, en voert ook procedures (o.a. tegen de VME, de syndicus, individuele mede-eigenaars,…) in het kader van de Appartementswet.
Inzake publiek vastgoed verleent EQUATOR ADVOCATEN advies en bijstand bij mededingingsprocedures die de overheid dient te respecteren wanneer zij transacties m.b.t. haar vastgoed wenst te realiseren. Enerzijds is er de regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessies waar EQUATOR zeer onderlegd in is, maar anderzijds gelden ook buiten de regelgeving overheidsopdrachten nog zeer veel specifieke regels die de overheid dient na te leven bij het beheer van haar vastgoed, dan wel bij transacties m.b.t. haar vastgoed. Hierin is EQUATOR ADVOCATEN tevens zeer onderlegd.