Team 2018-07-16T10:40:15+00:00

VENNOTEN

 Joris Lagey
Joris LageyManaging Partner
Mr. Joris Lagey is sedert 2003 actief aan de Antwerpse Balie. Hij behaalde zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen in juni 2003 met onderscheiding en dit in combinatie met de functie van praeses van een van de grootste studentenverenigingen van Vlaanderen. In 2004 was hij één van de laureaten van de Pleitwedstrijd René Victor te Antwerpen.

Joris Lagey was enkele jaren actief bij een gerenommeerd advocatenkantoor, om vervolgens het advocatenkantoor JLP Advocaten op te richten, waar hij jarenlang als managing partner een team van advocaten en administratief bedienden heeft geleid.

Sedert het begin van zijn activiteit als advocaat heeft hij zich toegelegd op het adviseren en daadkrachtig en betrokken bijstaan van cliënten en bouwde hij een doorgedreven specialisatie op in alle aspecten van het vastgoed- en bouwrecht. Daarnaast heeft Joris ook expertise in administratief- en omgevingsrecht.

Joris Lagey geeft regelmatig juridische lezingen en workshops in het bijzonder inzake publiek- en privaat vastgoedrecht.

Joris Lagey is verbonden aan de balie van Antwerpen.

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits (noties)

Nicolas Carette
Nicolas CaretteProfessor Universiteit Antwerpen
Nicolas Carette heeft een uitgebreide praktische en wetenschappelijke expertise in het vermogensrecht, in het bijzonder het vastgoedrecht, bouwrecht, bouwpromotie en projectontwikkeling, zakenrecht (o.m. appartementsmede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden) en contractenrecht (o.m. huur, koop, aanneming, lastgeving). Hij adviseert in deze materies zowel overheden als bedrijven.

In 2005 behaalde hij met grootste onderscheiding de titel van master in de rechten aan de KULeuven. Van 2005 tot 2011 was hij als aspirant FWO-Vlaanderen en (doctor)assistent verbonden aan het Instituut Contractenrecht van de KULeuven. In 2011 promoveerde hij met een proefschrift over Derdenbeding tot doctor in de rechten. Zijn proefschrift werd bekroond met de prestigieuze Driejaarlijkse Prijs van het Antwerps Notariaat (2013).

Nicolas Carette is professor Zakenrecht en Privaatrecht aan de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens Co-Algemeen Directeur van het Interuniversitair Centrum voor Bouwrecht en Onroerend Goed Antwerpen-Leuven (ICBO) en co-hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO). Hij is auteur van talrijke gezaghebbende internationale en nationale wetenschappelijke publicaties en een veelgevraagd spreker voor studiedagen en congressen. Hij is tevens lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie voor het Belgisch Notariaat (csw) en plaatsvervangend lid van de Benoemingscommissie voor het notariaat.

Nicolas Carette is verbonden aan de Brusselse balie.

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Steven Van Garsse
Steven Van GarsseProfessor Universiteit Hasselt & Antwerpen
Steven Van Garsse, heeft als voormalig (algemeen) manager van het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid een uitzonderlijke ervaring met en expertise in DBFM- en andere PPS-constructies, ESR, publiek management, stads- en gebiedsontwikkelingsprojecten, concessies, overheidsopdrachten, de valorisatie van overheidsgoederen, economisch bestuursrecht en de verzelfstandiging en privatisering van overheidsactiviteiten.

Steven Van Garsse studeerde aan de Universiteit van Luik en Antwerpen, waar hij in 1999 afstudeerde met grote onderscheiding. Hij doctoreerde in 2006 op een proefschrift met als titel ‘De concessie in het raam van de publiek-private samenwerking: een analyse van het openbaar en het privaat domein, van de domeinconcessies, de concessies van openbare werken en de concessies van openbare diensten en hun aanbesteding.’ Dit proefschrift werd bekroond met de prijs van de Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Steven Van Garsse doceert onder meer het basisvak bestuursrecht, het overheidsopdrachtenrecht en het publiekrecht. Hij is lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke redactieraden van tijdschriften en reeksen (Nederlands Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht, European Procurement and Public Private Partnerships Law Review, Recht in de Gemeente, …). In 2014 werd hij in Genève bij de Verenigde Naties aangesteld als Vice Chair van het bureau van het Team of Specialists on PPP van de UNECE. Steven Van Garsse is een veelgevraagd spreker op nationale en internationale symposia en is auteur van diverse nationale en internationale publicaties.

Steven Van Garsse is verbonden aan de Brusselse balie.

Talen: Nederlands, Engels, Frans

ADVOCAAT

Simon Verhoeven
Simon VerhoevenMedewerker
Simon Verhoeven behaalde zijn diploma Master in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit Antwerpen. Reeds tijdens zijn opleiding ontwikkelde hij een bijzondere interesse in het administratief recht en het Europees recht met een bijzondere aandacht voor overheidscontracten en deed hij onderzoek inzake het overheidsopdrachtenrecht en publiek-private samenwerking (PPS). Na zijn studies vervoegde Simon Verhoeven een gerenommeerd Antwerps advocatenkantoor waar hij zijn stage voltooide en een ruime ervaring en expertise opdeed in bovengenoemde materies, evenals in het privaat bouwrecht.

Simon Verhoeven verleent advies en vertegenwoordigt cliënten in procedures voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Inzake overheidsopdrachten is hij zeer goed vertrouwd met zowel de gunning- als uitvoeringsdossiers. Naast het algemeen bestuursrecht bouwde hij een ruime ervaring op in het privaatbouwrecht, concessies, openbaar domein, PPS en stads- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Hij ondersteunt zowel overheden, aannemers, architecten, ontwikkelaars als particulieren.

Simon Verhoeven is ook een begenadigd pleiter. In februari 2014 won Simon de Publieksprijs van de pleitwedstrijd Ridder René Victor te Antwerpen. Aansluitend werd hij in november 2014 eerste laureaat van de Bossche Strafpleitwedstrijd te ‘s-Hertogenbosch (Nederland).

Simon heeft meerdere publicaties op zijn naam (onder meer inzake het aanbestedingsrecht) en geeft ook juridische en praktische lezingen en workshops.

Simon Verhoeven is verbonden aan de Antwerpse balie.

Talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans

Evelien Bruyninckx
Evelien BruyninckxMedewerker
Evelien Bruyninckx studeerde Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens heeft zij zich verder gespecialiseerd en de opleiding Master-na-Master Notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven gevolgd.

Evelien Bruyninckx legt zich hoofdzakelijk toe op het vastgoedrecht in de ruime zin van het woord, aansprakelijkheidsrecht, projectontwikkeling, handelsrecht en overheidsopdrachten. Ze heeft ervaring in onder meer advisering van cliënten, expertises en alle aspecten van procesvoering.

Evelien Bruyninckx is verbonden aan de balie van Antwerpen.

Talen: Nederlands, Engels en Frans.

Anouck Vanermen
Anouck VanermenMedewerker
Anouck Vanermen behaalde met grote onderscheiding haar diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Tijdens haar studies en stage deed Anouck ervaring op in het administratief recht, met een bijzondere nadruk op het vastgoedrecht in de ruime zin van het woord, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieurecht, en privaat bouwrecht.

Anouck Vanermen publiceert als redactielid van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid ook op regelmatige basis binnen haar vakgebied.

Anouck Vanermen is verbonden aan de Antwerpse balie.

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Alexander Verschave
Alexander VerschaveMedewerker
Alexander Verschave studeerde aan de Universiteit van Namen en Antwerpen, waar hij met onderscheiding het diploma Master in de Rechten behaalde. Tijdens zijn studies opteerde hij voor een major in het burgerlijk recht en een minor in het publiekrecht, waarbij een bijzondere interesse ontstond voor de wisselwerking tussen voormelde rechtsdomeinen.

Alexander Verschave legt zich hoofdzakelijk toe op het onroerend goed in de meest brede zin van het woord. Hij is actief in het zakenrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en in het bijzonder het overheidsopdrachtenrecht en concessieovereenkomsten. In deze materies heeft hij meerdere publicaties op zijn naam en volgt hij jaarlijks studiedagen om u blijvend deskundig te kunnen bijstaan.

Alexander Verschave is verbonden aan de balie van Antwerpen.

Talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.

 Wannes Buelens
Wannes BuelensMedewerker
Wannes Buelens studeerde rechten aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij afstudeerde met grote onderscheiding. In oktober 2014 startte hij aan dezelfde instelling als onderzoeker in het medisch-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en bereidde hij, onder het promotorschap van Prof. Thierry Vansweevelt en Prof. Steven Lierman, een doctoraal proefschrift voor (in afronding). In het kader daarvan heeft hij diverse publicaties op zijn naam in voormelde materies en sprak hij op verscheidene binnenlandse en buitenlandse congressen.

Momenteel is Wannes Buelens verbonden aan de UAntwerpen als academisch medewerker zakenrecht en bijzondere overeenkomsten.

Wannes Buelens vervolledigt het team van Equator Advocaten om zich toe te leggen op het vastgoedrecht, privaat bouwrecht, zakenrecht, contractenrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

OFFICE MANAGEMENT

Sabah El Khadriou
Sabah El KhadriouOffice Management