PARTNERS

Nicolas Carette
Nicolas CaretteSenior Partner
Nicolas Carette heeft een uitgebreide praktische en wetenschappelijke expertise in het vermogensrecht, in het bijzonder het vastgoedrecht, bouwrecht, bouwpromotie en projectontwikkeling, zakenrecht (o.m. appartementsmede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden) en contractenrecht (o.m. huur, koop, aanneming, lastgeving). Hij adviseert in deze materies zowel overheden als bedrijven.

In 2005 behaalde hij met grootste onderscheiding de titel van master in de rechten aan de KULeuven. Van 2005 tot 2011 was hij als aspirant FWO-Vlaanderen en (doctor)assistent verbonden aan het Instituut Contractenrecht van de KULeuven. In 2011 promoveerde hij met een proefschrift over Derdenbeding tot doctor in de rechten. Zijn proefschrift werd bekroond met de prestigieuze Driejaarlijkse Prijs van het Antwerps Notariaat (2013).

Nicolas Carette is titularis van de Leerstoel Goederenrecht en de Leerstoel Bijzondere overeenkomsten aan de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens Co-Algemeen Directeur van het Interuniversitair Centrum voor Bouwrecht en Onroerend Goed Antwerpen-Leuven (ICBO) en co-hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO). Hij is auteur van talrijke gezaghebbende internationale en nationale wetenschappelijke publicaties en een veelgevraagd spreker voor studiedagen en congressen. Hij is tevens lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie voor het Belgisch Notariaat (csw) en plaatsvervangend lid van de Benoemingscommissie voor het notariaat.

Nicolas Carette is verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen.

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Steven Van Garsse
Steven Van GarsseSenior Partner
Steven Van Garsse, heeft als voormalig (algemeen) manager van het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid een uitzonderlijke ervaring met en expertise in DBFM- en andere PPS-constructies, ESR, publiek management, stads- en gebiedsontwikkelingsprojecten, concessies, overheidsopdrachten, de valorisatie van overheidsgoederen, economisch bestuursrecht en de verzelfstandiging en privatisering van overheidsactiviteiten.

Steven Van Garsse studeerde aan de Universiteit van Luik en Antwerpen, waar hij in 1999 afstudeerde met grote onderscheiding. Hij doctoreerde in 2006 op een proefschrift met als titel ‘De concessie in het raam van de publiek-private samenwerking: een analyse van het openbaar en het privaat domein, van de domeinconcessies, de concessies van openbare werken en de concessies van openbare diensten en hun aanbesteding.’ Dit proefschrift werd bekroond met de prijs van de Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Steven Van Garsse doceert onder meer het basisvak bestuursrecht, het overheidsopdrachtenrecht en het publiekrecht. Hij is lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke redactieraden van tijdschriften en reeksen (Nederlands Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht, European Procurement and Public Private Partnerships Law Review, Recht in de Gemeente, …). In 2014 werd hij in Genève bij de Verenigde Naties aangesteld als Vice Chair van het bureau van het Team of Specialists on PPP van de UNECE. Steven Van Garsse is een veelgevraagd spreker op nationale en internationale symposia en is auteur van diverse nationale en internationale publicaties.

Steven Van Garsse is verbonden aan de Brusselse balie.

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Simon Verhoeven
Simon VerhoevenPartner
Master in de rechten Universiteit Antwerpen
(graad: onderscheiding)

Winnaar Publieksprijs pleitwedstrijd Ridder René Victor te Antwerpen.
Eerste laureaat Bossche Strafpleitwedstrijd te ‘s-Hertogenbosch (NL).

Anouck Vanermen
Anouck VanermenPartner
Master in de Rechten Universiteit Antwerpen
(graad: grote onderscheiding)

Tweede laureate Vlaams Pleitjuweel
Tweede laureate Pleitwedstrijd Ridder René Victor
Prijs Professor William Lambrechts Universiteit Antwerpen

ADVOCATEN

Elsbeth Loncke
Elsbeth LonckeCounsel
Licentiaat in de Rechten KU Leuven
(graad: onderscheiding)
Doctor in de Rechten Universiteit Hasselt
Lector Hogeschool PXL Hasselt
Doctor-navorser en vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt
Jennifer Callebaut
Jennifer CallebautCounsel
Master in de rechten Universiteit Gent
Master in het notariaat Universiteit Gent

Praktijkassistent Bijzondere Overeenkomsten en Vastgoedrecht Universiteit Gent

Alexander Mondy
Alexander MondyCounsel
Master in de rechten KU Leuven
(graad: onderscheiding)
Alexander Verschave
Alexander VerschaveSenior Associate
Master in de rechten Universiteit Namen en Antwerpen
(graad: onderscheiding)

Navorser UHasselt

Ellen Wouters
Ellen WoutersSenior Associate
Master in de rechten Universiteit Antwerpen
(graad: onderscheiding)

Ilenia Vandorpe
Ilenia VandorpeAssociate
Master in de rechten Universiteit Luik en Antwerpen
(graad: grote onderscheiding)
Koen De Metsenaere
Koen De MetsenaereAssociate
Master in de rechten Universiteit Antwerpen
(graad: onderscheiding)
Tom Bruyndonckx
Tom BruyndonckxAssociate
Master in de rechten Universiteit Antwerpen
(graad: onderscheiding)
Inez Ballet
Inez BalletAssociate
Master in de rechten Universiteit Antwerpen
(graad: onderscheiding)

OFFICE MANAGEMENT

Saloua Oulhadj
Saloua OulhadjOffice Management