Equator verzorgt twee bijdragen in het Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017

Prof. Dr. Mr. Steven Van Garsse en Mr. Simon Verhoeven hebben beiden een bijdrage verzorgd in de jubileumeditie van het Jaarboek Overheidsopdrachten. Het jaarboek bestaat vandaag tien jaar.

Steven Van Garsse heeft een artikel geschreven over de verplichting inzake overheidsopdrachten om energie-efficiënte aankopen te doen. Omdat deze verplichting blijkbaar minder bekend lijkt in de praktijk en mogelijk zelfs ‘vergeten’ lijkt te zijn, wordt in deze bijdrage stilgestaan bij wat deze verplichting juist inhoudt.

Simon Verhoeven heeft de nieuwe bepaling in de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten becommentarieerd volgens de welke het voor partijen (zowel langs publieke als private zijde) in principe verboden is om na de sluiting van een raamovereenkomst tot deze overeenkomst toe te treden. Daarbij wordt tevens onderzocht in de mate dat dergelijk verbod reeds van toepassing was onder de oude wetgeving overheidsopdrachten.

Zie:

  • S. VAN GARSSE, “De vergeten verplichting: energie-efficiënt aankopen”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel, EBP, 2017, 641-650.
  • S. VERHOEVEN, “Gedaan met de shopcultuur? Het verbod op post factum-toetreding tot raamovereenkomsten in de nieuwe wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (en de huidige wet van 15 juni 2006 (?))”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel, EBP, 2017, 611-640

Voor meer informatie inzake overheidsopdrachten:

steven.vangarsse@eqtr.be

simon.verhoeven@eqtr.be

2017-09-01T17:44:29+00:00