Bij de publicatie van de eerste wet Peeters in het Belgisch Staatsblad heeft Equator (prof.dr. Nicolas Carette en mr. Alexander Verschave) gewezen op het feit dat er verdoken discriminaties waren terug te vinden in de wettekst zelf (zie hiervoor: N. CARETTE, K.-J. VERHOEVEN en A. VERSCHAVE, Een tienjarenplan gefinaliseerd: verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector, TBO 2017, afl. 4, 316-317).

Op 27 februari 2019 werd er in de Kamer een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot de verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid van voormelde actoren, welke ook tevens enkele wijzigingen aan de eerste Wet Peeters met zich meebrengt. Het voorstel kan u hier raadplegen.

In het bijzonder kan daar worden gewezen op de artikelen 27 en volgende van het voorstel waarbij er getracht wordt om volgende discriminaties te verhelpen:

– de sanctiebepalingen;

– de juridische rechtsgronden voor de bestraffing van eenzelfde inbreuk;

– …

 

Voor meer informatie kan u terecht bij Equator advocaten.