Het is een steeds vaker voorkomend probleem in de praktijk: oude enkelwandige ondergrondse stookolietanks die vaak in de jaren ’90 geplaatst werden voor de verwarming van een woning beginnen te lekken.

Zo’n lek kan enorme financiële gevolgen hebben voor de eigenaar. Het lek zorgt immers voor een bodemverontreiniging, en de eigenaar van de grond zal dan door OVAM aangemaand worden om tot sanering over te gaan. Zo’n saneringskost kan oplopen tot in de tienduizenden (of zelfs honderdduizenden) euro’s.

Heel vaak kan de eigenaar in zulk geval amper beroep doen op zijn verzekeringen. Dit risico (zeker in geval van oude énkelwandige ondergrondse tanks) is immers vaak uitgesloten uit verzekeringspolissen (net omdat het in de praktijk een te groot risico vormt).

De eigenaar zal dan zelf moeten opdraaien voor de enorme kosten die hiermee gepaard gaan. Zo’n oude ondergrondse tanks preventief buiten werking laten stellen is dus een goed idee. Evenwel zijn er soms toch nog oplossingen indien er sprake is van een lek en van hoge bijhorende kosten.

1.
Vooreerst is ook de overheid zich reeds geruime tijd bewust van deze problematiek. Naar schatting beginnen er jaarlijks zo’n 60 tot 70 ondergrondse tank te lekken in België, met bodemverontreiniging tot gevolg.

Intussen is er een fonds in oprichting (https://promaz.be/) dat een deel van de saneringskosten op zich zou nemen. Het fonds is evenwel nog niet in werking getreden. Er is nog discussie over de concrete financiering van het fonds.

2.
Daarnaast gaan soms ook de keuringsfirma’s van zo’n oude ondergrondse tanks (gelukkig) niet vrijuit. In Vlaanderen is het verplicht om elke vijf jaar je ondergrondse tank te laten keuren alvorens je hem opnieuw laat vullen met mazout. Indien er vrij snel ná zo’n positieve keuring (en navolgende vulling van de tank) alsnog een lek in de tank optreedt, zou de keuringsfirma aansprakelijk gesteld kunnen worden, waardoor zij dient op te draaien voor de kost van de sanering.

EQUATOR Advocaten heeft veel ervaring in deze materie, en kan u hierin bijstaan. Onlangs werd er in een dossier van EQUATOR een vonnis geveld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen waarin effectief een keuringsfirma aansprakelijk werd bevonden. Zij werd veroordeeld om de saneringskost van de eigenaar te dragen. De keuringsfirma had immers de ondergrondse tank goedgekeurd, waarna de eigenaar de tank liet vullen, en een paar maanden later was er alsnog een lek in de tank ontstaan. Bij het later opgraven van de tank was gebleken dat er zich effectief gaten in de tank bevonden die de keuringsfirma dus foutief niét ontdekt had. De fout van de keuringsfirma stond volgens de rechtbank in oorzakelijk verband met de schade, waardoor de keuringsfirma veroordeeld werd.

Voor meer informatie en/of voor vragen kan u terecht bij EQUATOR ADVOCATEN (mrs. Joris Lagey en Anouck Vanermen).