Op 27 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen, waarin maatregelen worden uitgevaardigd om de impact van de corona-maatregelen op de private en sociale huurmarkt te temperen. Het volledige Besluit van de Vlaamse Regering kan u nalezen via volgende link: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5E81C74B5AB66F000800026D

Belangrijk is dat de uitvoering van alle gerechtelijke beslissingen waarin een uithuiszetting wordt bevolen worden opgeschort. De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de naleving hiervan.

Tevens werd beslist dat de huurder een verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden nu ook tijdelijk kan aanvragen per e-mail, en dat die aanvraag nog kan gebeuren tijdens de maand voor de vervaldag van de huur.

Ook in het kader van de sociale huur werden belangrijke maatregelen genomen.

Tot slot heeft het Agentschap Wonen Vlaanderen een tekst uitgevaardigd waarin de meest prangende vragen beantwoord worden over de gevolgen van de corona-maatregelen op de private en sociale woninghuur, en de manier waarop er in de praktijk best wordt omgegaan met bepaalde concrete probleemsituaties. Deze tekst kan u terugvinden via navolgende link:https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5E7CE1175AB66F000800019B

Inzake private woninghuur wordt in deze tekst o.a. benadrukt dat de huurder zijn maandelijkse huurprijs moet blijven betalen, ook wanneer hij geen of minder loon heeft ingevolge de corona-maatregelen. De huurder blijft immers het verdere rustige genot van zijn huurwoning hebben. Omwille van de bijzondere omstandigheden wordt wel aangeraden om zich soepel en menselijk op  te stellen als verhuurder. Zo zou bijvoorbeeld overeengekomen kunnen worden dat zo lang de tijdelijke werkloosheid van de huurder duurt, een bepaald percentage van de huurprijs wordt betaald en dat het saldo vanaf bijvoorbeeld 1 juli 2020 zal afbetaald worden in schijven.

Voor vragen allerhande hieromtrent kan u terecht bij Equator Advocaten.