De corona-crisis (alsook de huidige tweede golf) heeft heel wat syndici van appartementsgebouwen in België al kopzorgen bezorgd. Jaarlijks dient er in ieder appartementsgebouw een algemene vergadering van mede-eigenaars plaats te vinden. Als het over grote gebouwen gaat, met veel mede-eigenaars, is het evenwel niet evident om een fysieke bijeenkomst te organiseren met respect voor de fysieke afstandsregels… De wetgeving gaat nochtans wel uit van fysieke vergaderingen.

 

Na overleg met de sector komt het kabinet van minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, nu met oplossingen voor deze problematiek. De oplossingen worden hieronder concreet besproken:

 

  • Eén van de voornaamste oplossingen zal bestaan in de mogelijkheid tot digitaal vergaderen. Vergaderingen via Zoom, Teams en dergelijke krijgen een wettelijke omkadering. Mede-eigenaars die niet digitaal kunnen deelnemen aan de vergadering omdat ze niet de mogelijkheden of de kennis daartoe hebben, kunnen ervoor kiezen om met een volmacht te werken of fysiek deel te nemen, mits de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden.

 

  • Ook voor een uitstel van de jaarlijkse AV komt er een wettelijke basis. De algemene vergaderingen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 kunnen met een jaar uitgesteld worden (aldus naar de eerstvolgende 15-daagse periode). Wanneer echter één of meerdere mede-eigenaars, die ten minste 1/5e van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, vragen om de algemene vergadering toch te organiseren, dient deze wel door te gaan.

 

  • Tot slot zal tevens de drempel om schriftelijk een beslissing te nemen tijdelijk verlaagd Vandaag is hiervoor unanimiteit vereist. Tot en met 31 maart 2021 zal men schriftelijk een beslissing kunnen nemen met een meerderheid van ten minste 4/5e van de mede-eigenaars. Dit impliceert dat 4/5e van alle-mede-eigenaars moeten antwoorden en akkoord zijn.

 

“Deze voorstellen moeten syndici en mede-eigenaars van appartementsgebouwen toelaten om in deze corona-tijden op een veilige, gezonde en verantwoorde manier te vergaderen”, aldus Vincent Van Quickenborne, minister van justitie.

 

Belangrijk te benadrukken is dat het op dit moment nog gaat om voorstellen. De voorstellen zullen spoedig worden opgenomen in een wetsontwerp dat bijgevolg ter advies aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens bij de Kamer zal worden ingediend.

 

(https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_30565_documents/Minister_van_Justitie_stelt_oplossing_voor_aan_syndici_en_mede-eigenaars.pdf)