Op 23 december 2022 werd in het Europese publicatieblad de verordening (EU) 2022/2560 betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren gepubliceerd. In de verordening worden voorschriften en procedures vastgelegd voor het onderzoek naar subsidies uit derde landen die de interne markt verstoren, en voor het herstel van deze verstoringen. De regeling lost een leemte op die er was omdat deze subsidies ontsnapten aan het staatssteunrecht. De verordening legt zowel verplichtingen op aan aanbestedende diensten als aan ondernemingen die dergelijke subsidies ontvangen (onder meer een aanmeldingsplichS). De Europese Commissie kan bij aanbestedingen na een diepgaand onderzoek een gunning aan het betrokken bedrijf verbieden en aanbestedende diensten zullen in sommige gevallen niet aangemelde inschrijvers of kandidaatstelingen moeten weren.

 

[1]  Pb. L.  330, 22 december 2022.

[2] Artikel 1, 1