Recent verscheen de derde editie van het Handboek Bouwrecht, onder het mede-editorschap van prof.dr. Nicolas Carette.

Het Handboek Bouwrecht behandelt alle juridische aspecten van het bouwgebeuren. Alle onderdelen en fasen van het bouwproces komen aan bod, bekeken vanuit het standpunt van alle participanten: aannemer of promotor, architect of medewerker bij een studiebureau, bouwheer-opdrachtgever enz.

Prof.dr. Nicolas Carette verzorgde in het Handboek Bouwrecht bijdragen over de “Derdenwerking van overeenkomsten” en “Samenloop en co-existentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”.

Prof.dr. Steven Van Garsse nam dan weer de hoofdstukken “Publiek-private samenwerking” en “DBFM” voor zijn rekening.

Drs. Jennifer Callebaut verzorgde de hoofdstukken over “Marktpraktijken en consumentenbescherming” en over de “Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consumenten”.

 

Meer informatie over het boek treft u hier.

 

Daarnaast wordt er ook gewezen op een studiedag die plaatsvindt ter ere van de derde editie. Zo worden op 2 maart 2023 de privaatrechtelijke aspecten besproken die aan bod komen in het Handboek Bouwrecht. Prof.dr. Nicolas Carette spreekt hierbij over de nieuwigheden van Boek 3 (BW) goederenrecht en het bouwrecht.

 

Meer informatie over de studiedag treft u hier.