Het artikel “Vervaltermijnen en impliciete weigeringsbeslissingen in het omgevingsrecht: opletten geblazen!” kan u integraal lezen via de volgende link:

http://omgevingplus.be/api/content/downloads/omgevingplus/pdf/STORM_2019-1-08.pdf

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Equator advocaten.